Strona głównaAktualnościInformacje prasoweArchiwumPodcastyMateriały do pobrania EN
Już jest! Allegro przedstawia swój Raport ESG za 2022 rok

Holistyczne podejście do zarządzania wpływem na środowisko, w tym ambitne cele klimatyczne, wpływ społeczny i zaangażowanie w wolontariat pracowniczy, wsparcie potrzebujących z Ukrainy oraz najlepsze praktyki zarządcze - to wszystko i o wiele więcej przedstawia przygotowany przez Allegro Raport ESG za 2022 rok.

Znajdują się w nim dane i informacje z całego Allegro, które obok polskich spółek Allegro, Ceneo.pl, eBilet, Allegro Pay i Allegro Finance, po raz pierwszy obejmują także działalność Grupy Mall i WE|DO, czyli czeskich aktywów przejętych przez Allegro w ubiegłym roku. 
Efekty dynamicznego rozwoju ESG spółki zostały dostrzeżone i docenione w prestiżowych i międzynarodowych ratingach ESG, co w grudniu 2022 roku potwierdziła agencja MSCI podnosząc ocenę Allegro do “AA” i potwierdzając ją w marcu 2023 roku. Przez cały 2022 rok Allegro wprowadzało i poszerzało spectrum działań i inicjatyw w każdym z aspektów, kładąc nacisk na priorytetowe dla całej grupy obszary:
ESG Strategia.png

Świetne miejsce pracy

Na koniec 2022 w Allegro zatrudniało 7 840 osób w sześciu krajach, a z zeszłorocznego badania zaangażowania pracowników wynika, że aż 82% zatrudnionych poleciłoby Allegro jako świetne miejsce pracy. 1 159 pracownic i pracowników angażowało się w wolontariat pracowniczy, m.in. korzystając z dobrowolnego, płatnego dnia wolnego na wolontariat, który został wprowadzony w Allegro w sierpniu 2022 roku. Ważnym tematem dla firmy jest różnorodność, równość i inkluzywność (DEI), a równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn jest tego przykładem. W ubiegłym roku osiągnęliśmy bowiem cel poniżej 5%* dla luki płacowej między kobietami i mężczyznami wskazany w dyrektywie o przejrzystości wynagrodzeń**. Co więcej, aż 85% zatrudnionych postrzega Allegro jako miejsce pracy, w którym każdy jest szanowany bez względu na płeć, wiek czy inny wymiar różnorodności. Nasi pracownicy i pracownice z chęcią korzystają z działań rozwojowych - w ubiegłym roku 92% z nich wzięło udział w przynajmniej jednym szkoleniu z bogatej oferty prawie 14,4 tys. warsztatów, webinariów, e-learningu, konferencji czy sesji coachingowych.

*Wynagrodzenie kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn (mężczyźni=100%) wynosi 95,12%. Średnia ważona dla wielkości grupy na każdym poziomie struktury korporacyjnej i w danym obszarze biznesowym.

**Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady mająca na celu wzmocnienie stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o równej wartości między mężczyznami i kobietami poprzez przejrzystość wynagrodzeń i mechanizmy egzekwowania, której negocjacje zostały zakończone. Zostanie przyjęta w 2023 roku.

Najlepsze doświadczenie zakupowe 

Wysoka satysfakcja klientów to znak rozpoznawczy Allegro. Wskaźnik satysfakcji klientów (rNPS) wyniósł na koniec 2022 roku 80,8, a grono aktywnych kupujących na Allegro wciąż rośnie i na koniec 2022 roku osiągnęło liczbę 14,1 mln. 90% z nich uważa, że zakupy na Allegro są bezpieczniejsze lub równie bezpieczne jak na innych platformach. Dla profesjonalnych sprzedających, których jest już ponad 133 tys.,  udostępniamy również platformę e-learningową Akademia Allegro, która miała w ubiegłym roku prawie 480 tys. unikalnych użytkowników. Oferowanie klientom zrównoważonego wyboru jest jednym z priorytetów firmy, dlatego rozwijamy Allegro Naturalnie, gdzie można znaleźć rosnącą bazę ofert z uznanymi certyfikatami ekologicznymi i dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie coraz popularniejsze staje się Allegro Lokalnie, na którym liczba aktywnych ofert głównie z drugiej ręki wystawianych przez indywidualnych użytkowników wzrosła o blisko jedną trzecią rok do roku. Kluczowe jest również dla nas budowanie usług opartych na dostępności, dlatego wprowadziliśmy możliwość skorzystania z tłumaczenia na Polski Język Migowy w rozmowach z konsultantami i konsultantkami Allegro. Dążymy również, by nasze automaty paczkowe One Box były jak najbardziej dostępne i już blisko 96% z nich działa zgodne z naszymi standardami dostępności.

Zarządzanie wpływem na środowisko

Mierzymy i ograniczamy nasz wpływ na środowisko. W ubiegłym roku wyznaczyliśmy ambitne cele klimatyczne, a w listopadzie 2022 Allegro stało się jedną z zaledwie pięciu największych polskich firm, których cele klimatyczne zostały zwalidowane i zatwierdzone przez globalną i prestiżową Science Based-Target Initaitves (SBTi). Naszym celem jest przyczynienie się do realizacji Porozumienia Paryskiego i 38% redukcji emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) do 2030 r. (w porównaniu z 2021 r.) oraz zaangażowanie co najmniej 73% największych dostawców do określenia ich naukowych celów dla zakresu 1 i 2 do 2027 r. W 2022 roku udało się nam ograniczyć emisje w całym łańcuchu wartości (Zakres 1, 2 i 3) o 10,4%, a intensywność rok do roku (czyli emisje w porównaniu do przychodów) zmniejszyły się o 28%. Dzięki gwarancjom pochodzenia, już 23% energii używanej przez Allegro pochodzi ze źródeł odnawialnych. Rozwijamy również naszą ofertę zrównoważonych opakowań - w ubiegłym roku wprowadziliśmy ich na rynek 3,7 mln.

Wsparcie dla społeczeństwa

Główne filary naszego zaangażowania społecznego to Allegro Foundation, a także platforma Allegro Charytatywni. W 2022 roku dzięki klientom Allegro zebraliśmy 56 mln zł na cele charytatywne. W pełni zaangażowaliśmy się również w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, a łączna wartość pomocy wliczając darowizny ze strony firmy wyniosła 11,7 mln zł. Allegro Foundation kontynuuje swoją aktywność w trzech obszarach: edukacji z zakresu przedsiębiorczości, działaniach proekologicznych i solidarności społecznej. Jednym z głównych narzędzi realizacji tych kierunków jest wolontariat pracowniczy. Od 2022 roku fundacja jest jednym z partnerów Smart Kids Planet - interaktywnego centrum dla dzieci otwartego nieopodal siedziby Allegro w Warszawie.

Raport ESG za rok 2022 to już piąte takie zestawienie, w którym przedstawiamy podejście i praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju w Allegro. Przygotowany został na podstawie Global Reporting Initiative - międzynarodowego standardu raportowania i zawiera informacje niefinansowe wymagane na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Ponadto Raport uwzględnia wskaźniki TCFD (grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem) i SFDR (rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania), a także wskaźniki wewnętrzne. Napisany jest według Wytycznych Raportowania ESG przedstawionych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wytycznych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), odnosząc się ponadto do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 
Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej na stronie: RaportESG.Allegro.pl